QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG

Kiểm tra nguyên vật liệu nhập kho

Chúng tôi tiến hành kiểm tra tất cả các nguyên vật liệu nhập kho.

Kiểm tra nguyên vật liệu nhập kho QC kho

Phát hiện và đánh dấu tất cả các lỗi, để khi tiến hành cắt vải sẽ loại trừ khả năng nguyên vật liệu lỗi lên thành sản phẩm.

Kiểm tra nguyên vật liệu nhập kho QC kho

Chúng tôi tiến hành kiểm tra tất cả các chi tiết kim loại như logo, đầu kéo, móc khóa, ... từng cái từng cái một, loại bỏ những lỗi như trầy xước, bong mạ, ... đảm bảo chi tiết lên thành phẩm có chất lượng tuyệt đối.

Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm QC tổ cắt

Kiểm tra chất lượng của vật cắt phát hiện và xử lý các lỗi phát sinh như bẩn, xước vải, nhăn,…

Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm QC chuẩn bị

Trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt, chúng tôi tiến hành kiểm tra chất lượng của các chi tiết gia công bán thành phẩm như tay cầm, logo, các chi tiết may bằng máy may công nghiệp để đảm bảo không có chi tiết kém chất lượng nào được phép may lên thành sản phẩm.

Kiểm tra chất lượng thành phẩm QC chuyền

Tại mỗi chuyền sản xuất, chúng tôi bố trí QC để kiểm tra từng sản phẩm hoàn thiện, phát hiện lỗi để kịp thời xử lý.

Kiểm tra chất lượng thành phẩm QC hoàn thành

Sau khi thành phẩm đã được kiểm tra lần 1 tại chuyền, chúng tôi tiến hành kiểm tra lại lần 2 tại bộ phận QC riêng biệt được gọi là QC hoàn thành.

QC Bên thứ 3

Sau khi thành phẩm đã được kiểm tra hai lần và được đóng gói, chúng tôi liên kết với bên kiểm cặp thứ ba, để kiểm tra sản phẩm một lần nữa để đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến tay quý khách hàng.