FAQs

Hiểu về Yuri ABC Đà Nẵng qua những con số

QUESTION

SỐ CẶP MẪU LÀM RA MỖI NĂM LÀ BAO NHIÊU ?

ANSWER

1.200 CẶP

QUESTION

SỐ MẪU CẶP SẢN XUẤT HÀNG THÁNG LÀ BAO NHIÊU ?

ANSWER

110 MẪU CẶP

QUESTION

SỐ LƯỢNG CẶP SẢN XUẤT TRONG MỘT NĂM LÀ BAO NHIÊU ?

ANSWER

450.000 CẶP

QUESTION

THỜI GIAN LÀM CẶP MẪU CHO ĐẾN KHI GIAO CHO KHÁCH HÀNG LÀ BAO LÂU ?

ANSWER

14 NGÀY

QUESTION

THỜI GIAN SẢN XUẤT MỘT MÃ HÀNG KỂ TỪ NGÀY ĐẶT ĐẾN KHI KHÁCH NHẬN HÀNG LÀ BAO LÂU ?

ANSWER

75 NGÀY

QUESTION

TỈ LỆ LỖI LÀ BAO NHIÊU % ?

ANSWER

0.003 %

QUESTION

SỐ LƯỢNG CẶP BẢO HÀNH SỬA CHỮA TRONG MỘT NĂM LÀ BAO NHIÊU ?

ANSWER

4.800 CẶP

SỐ CẶP MẪU LÀM RA MỖI NĂM LÀ BAO NHIÊU ?

1.200 CẶP

SỐ MẪU CẶP SẢN XUẤT HÀNG THÁNG LÀ BAO NHIÊU ?

110 MẪU CẶP

SỐ LƯỢNG CẶP SẢN XUẤT TRONG MỘT NĂM LÀ BAO NHIÊU ?

450.000 CẶP

THỜI GIAN LÀM CẶP MẪU CHO ĐẾN KHI GIAO CHO KHÁCH HÀNG LÀ BAO LÂU ?

14 NGÀY

THỜI GIAN SẢN XUẤT MỘT MÃ HÀNG KỂ TỪ NGÀY ĐẶT ĐẾN KHI KHÁCH NHẬN HÀNG LÀ BAO LÂU ?

75 NGÀY

TỈ LỆ LỖI LÀ BAO NHIÊU % ?

0.003 %

SỐ LƯỢNG CẶP BẢO HÀNH SỬA CHỮA TRONG MỘT NĂM LÀ BAO NHIÊU ?

4.800 CẶP