HỒ SƠ NĂNG LỰC

CHỨNG CHỈ TUÂN THỦ

Nhà máy Yuri ABC đã được kiểm tra, đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu khắt khe của khách hàng.

Certificate 2019:

Audit company:
Benchmarks Co. Ltd.
Audit content:
Labour standard

SMETA Certificate 2020:

Audit company:
Openview service limited
Audit content:
Labour standard / Health & Safely (plus Environment 2 – Pitar)

SMETA Certificate 2021:

Audit company:
Intertek
Audit content:
Social compliance audit